Tietoa palvelusta

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 

Verkkokoulu on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Sitä voivat hyödyntää myös muut, jotka ovat tekemisissä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Verkkokoulu on käyttäjälle ilmainen ja se on tuotettu osana Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (COPE) – hanketta. Osa sisällöistä on tuotettu yhteistyössä Monikulttuurisuuskeskus Axxellin, Jade-projektin (Käpyrinne ry), Global Clinicin, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Myös THL:n laaja asiantuntijajoukko on ollut työstämässä verkkokoulua.  

Mistä verkkokoulu koostuu?

Verkkokoulutus koostuu eri osioista, jotka on pilkottu teemakohtaisiksi oppimispaketeiksi. Oppimispaketteihin liittyy myös tehtäviä ja pohdintakysymyksiä. Kysymykset on tarkoitettu tukemaan omaa oppimista, eikä vastauksiasi tallenneta. Verkkokoulusta löydät myös videoita eri aiheisiin liittyen. 

Jokaisen oppimispaketin kohdalla on annettu suuntaa antava arvio siitä, paljonko oppimispakettiin tutustumiseen olisi hyvä varata aikaa. Oppimispaketteja voi suorittaa yksi paketti kerrallaan, eikä koko verkkokoulua ei tarvitse suorittaa kerralla, vaan osiot voi jakaa itselle sopivan kokoisiksi paloiksi. 

Kunkin oppimispaketin lähteet löydät opintolistaus näkymästä, lisämateriaali välilehdeltä.  Sieltä löydät myös listan lisämateriaalista, josta voit löytää lisää tietoa eri aiheista. 

Miten verkkokoulutusta voi hyödyntää?

Verkkokoulutusta voi hyödyntää itseopiskelumateriaalina tai esimerkiksi tiimin tai työryhmän yhteisenä opiskelun pohjana.

Verkkokoulutusta voi käyttää myös esimerkiksi osana työpaikan kehittämistyötä. Verkkokoulutus toimii hyvänä lähtökohtana jatkuvalle ajatustyölle, ja sen aiheita voi materiaalin läpikäymisen jälkeen syventää työssä itsenäisesti.

Ammattilaisten lisäksi myös opiskelijat voivat hyödyntää verkkokoulutuksen materiaalia opinnoissaan, työssäoppimisjaksojen aikana tai päättötöissään.

Verkkokoulu toimii kaikilla päätelaitteilla, suosittelemme verkkokoulun käyttöön Chrome-selainta. Jos haluat säätää näytön ja sisällön kokoa suuremmaksi tai pienemmäksi voit käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+ tai Crtl-. Palautetta tai kysymyksiä voit lähettää etusivun alaosasta löytyvän palaute lomakkeen avulla.