Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietoa sivustosta


THL:n verkkokoulut sijaitsevat osoitteessa
 http://verkkokoulut.thl.fi


Kävijäseuranta


Verkkokoulujen kävijäseuranta toteutetaan pääsääntoisesti Google Analytics -ohjelmalla sekä Matomolla (Piwik).  Poikkeuksena
Luo luottamusta - puutu väkivaltaan verkkokoulu on irrotettu Google analytics seurannasta ja seurantaan käytetään vain Matomo -ohjelmaa.

THL:n verkkokouluissa käytetään evästeitä Google Analytics -ohjelmalla tehtävää kävijäseurantaa varten. Eväste on tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Google Analytics -evästeet tallentavat anonyymissa muodossa tietoja sivujen käytöstä. Tietoja ovat esimerkiksi: mitä kautta käyttäjät sivulle tulivat (hakukone, suora linkki tms.), millä sivuilla he kävivät ja kuinka pitkään he sivuilla olivat. Tietojen avulla kehitämme verkkopalveluamme edelleen ja seuraamme uusien kehitystoimenpiteiden onnistumista.

Jos et halua, että Google Analytics-ohjelmaan kertyy tietoa verkkopalvelujen käytöstäsi, voit asentaa selaimeesi lisäosan, jolloin tietoja ei kerry.

Google Analyticsin käytön estävä selaimen lisäosa

 

 

Liitetiedostot

 

Verkkokoulujen tarjoamat liitetiedostot saattavat olla pdf-tiedostoja. Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan jokin lukuohjelma, esimerkiksi Adobe Acrobat Reader sopii tarkoitukseen. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta.

Adoben verkkosivut
 

Tekijänoikeudet, vastuut ja henkilötietojen käsittely

Vastuuvapaus

THL pyrkii pitämään verkkopalvelussaan olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä. THL pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. THL ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä.

Yksityisyydensuoja

Joissain verkkokouluissa on mahdollista rekisteröityä palveluun, mutta kaikissa verkkokouluissa rekisteröitymismahdollisuutta ei ole. Rekisteröintitietoja käytetään THL:n verkkokoulujen asiakassuhteiden hoitamiseen. Käyttäjä luo käyttäjätunnuksen päästäkseen kirjautumaan verkkokouluun. Verkkokoulu voi käyttää verkkopalveluun rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoitetta verkkokouluun liittyvistä asioista tiedottamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Verkkokoulut.thl.fi on toteutettu Valamis-verkkokoulujärjestelmällä.

Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Valamis  Oy yhteistyössä THL:n kanssa. Käyttöliittymäsuunnittelusta ja visuaalisesta ilmeestä vastaa Valamis Oy.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00271 Helsinki
Puhelin: 029 524 6000

2. Rekisterin yhteyshenkilö


Nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekninen tuki
Y-tunnus: 2229500-6
Osoite: PL 30, 00271 Helsinki
kirjaamo(at)thl.fi
 

3. Rekisterin nimi 

THL:n verkkokoulujen käyttäjärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

 


4. Rekisterin käyttötarkoitus


THL:n verkkokoulujen käyttäjien rekisteröintitietoja käytetään verkkokoulujen asiakassuhteiden hoitamiseen ja oppimisen edistymisen seurantaan. Käyttäjä luo käyttäjätunnuksen päästäkseen kirjautumaan verkkokouluun. Rekisteröityneen käyttäjän toimintamahdollisuudet vaihtelevat verkkokouluittain.

THL:n verkkokoulut voivat käyttää rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoitetta verkkokouluun liittyvistä asioista tiedottamiseen. Rekisterin opintosuoritustietoja saatetaan käyttää tilastointiin ilman henkilötietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö


THL:n verkkokouluihin tallennettavia tietoja ovat:

Käyttäjän etu- ja sukunimi 
Ensisijainen työskentelykunta
Ammattisektori
Käyttäjän sähköpostiosoite
Opintosuoritukset

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


THL:n verkkokoulujen tietolähteet perustuvat käyttäjän itse lisäämiin tietoihin sekä käyttäjän toimintaan THL:n verkkokouluissa.

 

7. Rekisteritietojen luovutus


Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

 

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä pyytää niiden korjausta. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti THL:n kirjaamoon:

Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo(at)thl.fi
Avoinna arkisin klo 8.00–16.15 

9. Tietojen poistaminen

Käyttäjätiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta siinä tapauksessa, että hän ei ole käyttänyt palvelua viimeisen kolmen (3) kuukauden aikana.  Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Järjestelmä tallentaa kirjautumiseen liittyviä henkilötietoja, kuten kirjautumistunnuksen, salasanan, sähköpostiosoitteen ja ip-osoitteen. Käyttäjien salasanat tallennetaan yksisuuntaisella algoritmilla salattuna siten, ettei niitä voida jälkikäteen purkaa.

Järjestelmän hallinta ja ylläpito vaatii kaikilla tasoilla henkilökohtaiset tunnukset. Tietoihin pääsee käsiksi vain palveluntarjoajan tekninen henkilökunta.

Tietoliikenne järjestelmään on toteutettu salatusti. Järjestelmään tallennettu tieto salataan levyllä. Järjestelmän kaikki tieto säilytetään EU-alueella. Järjestelmän kirjoittama log-tieto läpikäydään kuukausittain, jonka jälkeen se poistetaan.