Rai verkokoulu

RAI-verkkokoulu 

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.  RAI-verkkokoulu tukee RAI-välineiden käyttöä sekä RAI-vertailukehittämistoimintaa. 

RAI-välineistö on ollut Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa käytössä vuodesta 2000 alkaen. THL valvoo RAI-välineiden suomalaisia versioita ja ylläpitää RAI-vertailukehittämistä.

Ammattilaisten työn tueksi


Verkkokoulu on suunnattu RAI-välineitä käyttävien ammattiryhmien työn tueksi. Ammattilaiset voivat opiskella 

RAI-välineiden käyttöä ja arviointien tekemistä sekä

arviointi- ja vertailutiedon hyödyntämistä omassa työssään. 

Verkkokoulun suorittamisen jälkeen ammattilaisille, jotka ryhtyvät tekemään RAI-arviointeja, suositellaan yksityiskohtaista perehtymistä arviointikysymyksiin kokeneen arvioijan tuella tai organisaation järjestämässä perehdytyksessä.

Verkkokoulu soveltuu myös kertaamiseen ja henkilöstön perehdytykseen ja sitä voidaan hyödyntää ammattiin johtavassa- ja täydennyskoulutuksessa. Verkkokoulun avulla RAI-järjestelmään voivat tutustua myös ne, jotka eivät käytä vielä RAI-välineitä.

Opiskelu verkkokoulussa


Verkkokoulu on kaikille avoin ja maksuton, eikä se vaadi kirjautumista. Verkkokoulu sisältää harjoituksia ja tehtäviä, joiden avulla opiskelija pystyy syventämään ja tarkistamaan omaa oppimistaan ja osaamistaan. Osioiden suorittamiseen on annettu ohjeellinen aika.

Opintojakson jälkeen opiskelija suorittaa lopputentin. Tentistä saatavan todistuksen avulla organisaatio voi varmentua, että verkkokoulun opiskellut ammattilainen on omaksunut keskeisen sisällön ja pystyy käyttämään tietoa työssään.

Oppisisältöjen sisäistämiseksi on suositeltavaa paneutua opiskeluun rauhassa ja varata riittävästi aikaa myös osioiden sisältämien tehtävien suorittamiseen.  Opinnot voi aikatauluttaa joustavasti: verkkokouluun voi palata uudelleen ja vaikkapa kerrata vain joitain osia.

Opiskelu onnistuu parhaiten tietokoneella tai tabletilla mutta on mahdollista myös mobiililaitteella. Selaimista suosittelemme käyttämään Chrome-selainta. 

Verkkokoulua koskevaa palautetta tai kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen rai@thl.fi