Verkkokoulutus

TEAviisarin verkkokoulutus syventää tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen osaamista eri hallinnonaloilla. Koulutus on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa. Sisällöissä käytetään esimerkkinä TEAviisaria, mutta tiedon hyödyntämisen ja soveltamisen perusperiaatteet ovat riippumattomia käytettävästä tietotuotteesta.

 

Koulutuksen rakenne

Verkkokoulutus koostuu neljästä sisältöosasta. Pääset oppimisalustalle osoitteessa: www.teaviisari.fi/verkkokoulu

Voit liikkua vapaasti eri osien välillä, klikkaamalla Aloita-painiketta. 

Sisältöosat koostuvat diasivuista, kuvista ja videoista sekä oppimistehtävistä.

 

Oppimistehtävät

Verkkokoulutuksen tehtävät liittyvät osiin 2-4 , ja ne syventävät ja kytkevät opittua käytännön työhön. Tehtävät on koottu myös tehtäväpakettiin. Paketti kannattaa tallentaa omalle koneelle mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Avaa tehtäväpaketti (pdf 152 kt)

 

Testaa osaamisesi

Tehtyäsi koulutuksen, voit kerrata oppimaasi lopputestissä. Kun vastaat oikein riittävän moneen kysymykseen, voit tulostaa itsellesi todistuksen koulutuksesta.

 

Opiskelutavasta

Voit valita sinulle sopivimman opiskelutavan ja -ajan. Huomioithan, että oppimistehtäviin kannattaa paneutua ja käyttää aikaa. Niissä sovelletaan tietoa käytännön työhön.

Saat verkkokoulutuksesta eniten irti, kun varaat sen suorittamiseen noin kolme tuntia aikaa ja pohdit sisältöjä oman työsi kautta. Voit tehdä koulutuksen itsenäisesti haluamissasi jaksoissa. Koulutusta voi käyttää myös osana yhteistä koulutuspäivää.

Opiskeluintoa!

Palautetta
Voit lähettää kysymyksiä, palautetta ja kehittämisehdotuksia helposti palautelomakkeella.
Avaa palautelomake